Ett fag - mange muligheter

En praktisk håndbok i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap

Marie von der Lippe og Ole Henrik Borchgrevink Hansen, 2005, Heftet, Bokmål

Omtale

Denne boken gir eksempler på arbeidsmåter og metoder i faget kristendoms-, religions- og livssynskunnskap og tar utgangspunkt i den nye læreplanen i faget. De grunnleggende ferdighetene - å kunne uttrykke seg muntlig, skrive, lese, regne og å bruke digitale verktøy – er integrert i undervisningsoppleggene. Eksemplene kan lett tas i bruk både i og utenfor klasserommet og samler elevene på tvers av religions- og livssynstilhørighet.

Ett fag – mange muligheter. En praktisk håndbok i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap inneholder kreative og utradisjonelle løsninger som gjør KRL-faget til et aktuelt og attraktivt fag for både lærere, studenter og elever.

Målgruppen for boken er lærere og lærerstudenter.