Et anerkjennende kroppsøvingsfag

Kjersti Mordal Moen og Arne Nikolaisen Jordet (red.), 2023, Heftet, Bokmål

Omtale

Boka viser hva en anerkjennende pedagogisk praksis kan innebære i kroppsøvingsfaget. Den inneholder gode eksempler på anerkjennende undervisning og hvordan det bidrar til en mer inkluderende skole. Forfatterne argumenterer for at en anerkjennende pedagogisk praksis er en grunnleggende betingelse for et godt kroppsøvingsfag.

Et anerkjennende kroppsøvingsfag er aktuell for lærerstudenter, lærere, skoleledere og ansatte i lærerutdanningene.