Espanol Tres Digital Lærernettsted (LK20) av Elisa Bernáldez og Gabriele Leguina-Morel (Nettsted)

Espanol Tres Digital Lærernettsted (LK20)

Español Tres Digital. Spansk 3 (LK20)

Spansk 3, vg3

Elisa Bernáldez og Gabriele Leguina-Morel, 2014, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen
For skoler/bedrifter535,– ekskl. mva
669,– inkl. mva

Omtale

Español Tres Digital er et fullverdig og praktisk læreverk for som dekker kompetansemålene for spansk nivå 3 i LK20. Læreverket består av 60 tekster innen skjønnlitteratur og sakprosa fra den spansktalende verden. Tekstene er nøye utvalgt for å dekke kompetansemålene for spansk III og for at læreren skal kunne tilpasse og differensiere undervisningen. Læremiddelet har funksjonalitet som gjør det velegnet for nettbasert undervisning.

I Español Tres Digital har vi tatt med tekster av kjente og ukjente forfattere både fra Spania og Latin-Amerika. Det er dikt, noveller, fortellinger, artikler og utdrag fra romaner. Gjennom arbeidet med tekstene og det tilhørende oppgavematerialet, vil elevene lære seg å se tekster og temaer, epoker og forfattere i en historisk, sosial og kulturell sammenheng. Til hver tekst hører det forfatterbiografi, lydfiler, bildemateriale, lenker, interaktive oppgaver og forslag til undervisningsopplegg for læreren.

Español Tres Digital tilbyr mange oppgaver og stor valgfrihet. Til alle tekstene i Español Tres Digital finnes oppgaver innen:
Comprensión,
Vocabulario,
Expresión escrita,
Expresión oral,
Gramática (til tekster der det presenteres aktuell grammatikk for dette nivået), og
Busca en la red

Vi har lagt vekt på at oppgavedelen skal være stor og innholdsrik slik at læreren kan velge ut det hen ønsker å arbeide med og tilpasse undervisningen til grupper og enkeltelever. Tekstene er lest inn som lydfiler med ulike dialekter og aksenter representert. Utvalgte gloser er markert med hyperlink slik at eleven raskt kan få oversettelse.

Presentasjon av utvalgte grammatiske temaer finnes i en oversikt på nettsiden. Rene grammatikkoppgaver er knyttet til de tekstene der aktuell grammatikk gjennomgås.
I tillegg har elever og lærere sømløs tilgang til grammatikk- og øvingsnettstedet Språkporten Spansk, som har orddrill, verbdrill, skrivetrening og grammatikkøvinger. Den aktuelle grammatikkteorien kan slås opp med et tastetrykk mens man jobber. Alle oppgaver finnes på to nivåer.

En digitalisert utgave av Cappelen Damms Spansk ordbok er integrert, slik at oppslag kan gjøres enkelt mens man arbeider i ressursen.

Español Tres Digital er god egnet for nettbasert undervisning og har funksjonalitet for oversikt og tilpasset undervisning.
Rapportfunksjonen gir mulighet for å se hvilke oppgaver elevene har gjort, og hvordan det har gått. Dette gir grunnlag for å tilpasse undervisningsopplegget til den enkelte.
Du kan kommunisere med elevene dine gjennom meldingsfunksjonen.
Ressursen er tilrettelagt for prosessorientert skriving: Elevene kan skrive, lagre og levere tekstene sine direkte på siden, og du som lærer kan rette og gi tilbakemelding.
Du kan også lage og tildele oppgaver til den enkelte elev eller til grupper.

Elevlisens gir tilgang til et komplett læreverk som dekker hele faget med tekster, oppgaver og grammatikk.
Lærerlisens gir tilgang til samme innhold som elevene, men inneholder også en rikholdig lærerressurs. Forslag til årsplan og veiledning i bruk av nettstedet er inkludert i lærerressursen.

Læreverkets nettadresse: www.etd.cdu.no