Espanol Tres Digital Elevnettsted (LK20) av Elisa Bernáldez og Gabriele Leguina-Morel (Nettsted)

Espanol Tres Digital Elevnettsted (LK20)

Español Tres Digital. Spansk 3 (LK20)

Spansk 3, vg3

Elisa Bernáldez og Gabriele Leguina-Morel, 2014, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen
For skoler/bedrifter536,– ekskl. mva
670,– inkl. mva

Omtale

Digitalt læreverk for spansk fordypning, spansk 3.
Español Tres Digital dekker hele læreplanen for faget gjennom én nettressurs. Læreverket består av 60 tekster innen skjønnlitteratur og sakprosa fra den spansktalende verden. Tekstene er nøye utvalgt for å dekke kompetansemålene for spansk programfag og for at læreren skal kunne tilpasse og differensiere undervisningen. Læremiddelet har funksjonalitet som gjør det velegnet for nettbasert undervisning.


Vi har tatt med tekster av kjente og ukjente forfattere både fra Spania og Latin-Amerika. Det er dikt, noveller, fortellinger, artikler og utdrag fra romaner. Gjennom arbeidet med tekstene og det tilhørende oppgavematerialet, vil elevene lære seg å se tekster og temaer, epoker og forfattere i en historisk, sosial og kulturell sammenheng. Til hver tekst hører det forfatterbiografi, lydfiler, bildemateriale, lenker, interaktive oppgaver og forslag til undervisningsopplegg for læreren.

Et utvalg av de litterære tekstene er også å få kjøpt i bokform.

Mange oppgaver og stor valgfrihet
Español Tres Digital har mange oppgaver og gir stor valgfrihet. Til alle tekstene i finnes oppgaver innen:
Comprensión
Vocabulario
Expresión escrita
Expresión oral
Gramática (til tekster der det presenteres aktuell grammatikk for dette nivået)
Busca en la red

Uvalgte grammatiske temaer er presentert i en oversikt på nettsiden. Rene grammatikkoppgaver er knyttet til de tekstene der aktuell grammatikk gjennomgås.
I tillegg har elever og lærere sømløs tilgang til grammatikk- og øvingsnettstedet Språkporten Spansk, som har orddrill, verbdrill, skrivetrening og grammatikkøvinger. Den aktuelle grammatikkteorien kan slås opp med et tastetrykk mens man jobber. Alle oppgaver finnes på to nivåer.

Español tres digital har aktiviteter og funksjoner som muligjør god tilpasning til grupper og enkeltelever, og gir god oversikt over utført arbeid og resultater. Vi har lagt vekt på at oppgavedelen skal være stor og innholdsrik slik at læreren kan velge ut det han ønsker å arbeide med og tilpasse undervisningen til grupper og enkeltelever. Tekstene er lest inn som lydfiler med ulike dialekter og aksenter representert. Utvalgte gloser er markert med hyperlink slik at eleven raskt kan få oversettelse.

Fra høsten 2020 har Español tres digital nye funksjoner som gir mulighet for bedre oversikt og mer tilpasning til den enkelte elev. Lærer kan tildele oppgaver tilpasset den enkelte elevs behov, og lage egne oppgaver til sine elever, både skriftlige oppgaver og flervalgsoppgaver.

Ressursen er tilrettelagt for prosessorientert skriving. Eleven kan sende besvarelser på skriveoppgaver til lærer, som kan gi detaljert tilbakemelding på teksten ved bruk av kommentarer og merknader. Eleven kan så jobbe videre med besvarelsen sin utfra lærers innspill, og sende en ny versjon. Alle versjoner av elevteksten lagres.

Eleven får god oversikt over eget arbeid og resultater, og vil motta meldinger i ressursen fra lærer når nye oppgaver er tildelt eller en oppgave er rettet.


Læreverkets nettadresse:
www.etd.cdu.no

Andre komponenter:
Español tres digital, Lærernettsted, årslisens (varighet til 31.08)
Español tres digital textos, Enkel tekstantologi med litterære tekster fra nettstedet.