EØS-rettens krav til forvaltningsrettslige følger av feil

Siri Kildahl Venemyr, 2024, Innbundet, Bokmål

Omtale

Forvaltningen treffer en rekke vedtak på områder som er berørt av EØS-avtalen. Dersom forvaltningen treffer et vedtak i strid med en EØS-rettslig forpliktelse, oppstår spørsmålet om hvilke rettslige konsekvenser feilen skal få.

I denne boken viser forfatteren at EØS-retten stiller krav til de rettslige konsekvensene av forvaltningsfeil og at EØS-avtalen inneholder en reparasjonsplikt for forvaltningen.

Forfatteren drøfter det nærmere innholdet i reparasjonsplikten, og viser hvordan den også virker sammen med andre EØS-rettslige prinsipper slik som effektivitetsprinsippet, ekvivalensprinsippet og prinsippet om effektiv rettsbeskyttelse.

Forfatteren viser hvordan de EØS-rettslige kravene virker inn på forvaltningsrettslige regler om klage, ugyldighet og omgjøring. Boken bidrar dermed til å kartlegge hvordan EØS-retten får betydning for norske, forvaltningsrettslige regler.