Engelsk 8 fra Cappelen Damm Teacher's Book Unibok

Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm
Tone Madsen og Siri Mohammad-Roe, 2021, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Engelsk 8 fra Cappelen Damm Teacher’s Book Unibok er en del av læreverket Engelsk 8–10 fra Cappelen Damm. Teacher's Book er en utvidet versjon av elevboka, og den eneste boka læreren trenger. Med Unibok er Teacher's Book alltid tilgjengelig, og du kan lese den på alle digitale flater. Unibok er brukervennlig, og har flere gode studietekniske verktøy. Du kan gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

I tillegg finner du i Teacher’s Book blant annet:

  • kompetansemål og tverrfaglige temaer
  • didaktiske tips, ekstra oppgaver og språkleker
  • veiledet lesing i klasserommet
  • forslag til stillasbygging
  • forslag til underveisvurdering, både skriftlig og muntlig