Engelsk 8 fra Cappelen Damm Student's Book Unibok

Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm
Tone Madsen og Siri Mohammad-Roe, 2020, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
199,–

Omtale

Engelsk 8 Student's Book Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format, og en del av læreverket Engelsk 8–10 fra Cappelen Damm. Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Ønsker du deg én lærebok i engelsk

  • med alt du trenger for en motiverende engelskundervisning?
  • hvor elevene kan lese og reflektere over spennende, aktuelle og tverrfaglige tema?
  • med engasjerende læringsforløp som dekker alle grunnleggende ferdigheter?
  • som vektlegger muntlig kompetanse og har integrerte oppgaver for underveisvurdering i både skriftlig og muntlig engelsk?
  • som gir alle elever forutsetninger for læring og mestring i engelskfaget?
Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.