Engelsk 7 fra Cappelen Damm Textbook Unibok

Engelsk 5-7 fra Cappelen Damm
Cecilie Solberg, Hege Dahl Unnerud og Emily Haegi, 2021, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
139,–

Omtale

Engelsk 7 Textbook UnibokEngelsk 7 Textbook Unibok er en digital utgave av tekstboka i et leservennlig format, og er en del av læreverket Engelsk 5-7 fra Cappelen Damm. Med Unibok er tekstboka alltid tilgjengelig, elevene kan lese den både online og offline på alle digitale flater – også mobil. Unibok har flere gode studietekniske verktøy som kan hjelpe eleven i arbeidet med tekstene.

Engelsk 7 Textbook Unibok er beriket med innlest lyd med ulike stemmer (se lydikon). Eleven kan også benytte seg av tekst-til-tale funksjon (velg engelsk) der tekst ikke har egne lydspor.

Ordforklaringer aktiveres ved å klikke på uthevede ord i teksten. Digital ordbok (engelsk-norsk) er også integrert og oppslagene vises i lesevinduet. I Glossary har elevene mulighet til å søke ordforklaringer som er tilpasset tekstene.

Innholdsfortegnelse, fulltekstsøk og bokmerkefunksjon gjør det lett å finne fram og holde oversikt. Eleven kan markere tekst og legge inn notater, disse kan eksporteres til pdf eller word.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Ønsker dere en engelskbok

- med tydelig struktur og lesestøttende illustrasjoner

- med tekster og oppgaver på tre ulike nivåer

- som gir mulighet til dybdelæring og fleksibilitet

- som sikrer helhet, sammenheng og tydelig progresjon i engelskfaget

- som ivaretar kjerneelementene i engelskfaget og de tverrfaglige temaene

Engelsk 7 Textbook Unibok inneholder disse fire kapitlene med undertemaer:

1. Serious fun: New beginnings, The heavy sleeper

2. Rise up: New beginnings, I am who I am

3. Beyond words: Cultural oddities, My story, Strong Hearts

4. Plant a seed: Take a stand, Greed indeed, Power of poverty

Boka inneholder også:

- Read and enjoy, dikt, fortellinger og utdrag fra engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur

- Speak up og Write it, øver muntlig- og skriftlig kommunikasjon

- GRAMMAR, språklige temaer til tekstene elevene har lest

Grammatikken ligger i Unibok, men dere finner den også i Workbook (papirutgave).

Bruk gjerne bøkene sammen med SKOLEN fra Cappelen Damm.