Engelsk 7 fra Cappelen Damm Textbook

Engelsk 5-7 fra Cappelen Damm
Cecilie Solberg, Hege Dahl Unnerud og Emily Haegi, 2021, Innbundet, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Engelsk 5-7 er Cappelen Damms engelskverk for mellomtrinnet laget til Fagfornyelsen.

Tekster og temaer

I engelsk 7 vil du finne interessante tekster i ulike sjangere og teksttyper som varierer fra dialoger til dikt, og fra faktatekster til fortellinger. Her er både historier og utdrag fra autentisk­­ engelskspråklig barnelitteratur, samt nye tekster skrevet til Engelsk 7 fra Cappelen Damm. Tekstene er delt inn i tre nivåer (levels). Alle tekstene har glosestøtte i margen, og en utfyllende ordliste med fonetisk skrift bak i boka. Tekstene er etterfulgt av egne samtalespørsmål, Talk and tell, som øver tekstforståelse og undring, og som tar utgangspunkt i elevenes egne erfaringer. Read and enjoy er rene lesetekster. Temaene i Engelsk 7 er valgt for å møte de tverrfaglige temaene i fagfornyelsen, kjerneelementene for engelskfaget, de grunnleggende ferdighetene for faget og de nye kompetansemålene etter 7. trinn.

Textbook har kun fire hovedkapitler. Få kapitler med 2-3 undertemaer hver gir elevene gode muligheter for dybdelæring. Temaene behandler de tverrfaglige temaene for engelskfaget Demokrati og medborgerskap og Folkehelse og livsmestring.


Illustrasjoner

Engelsk 5-7 er rikt illustrert av den irske illustratøren, Peter Donnelly, https://donnellyillustration.com/

Humoristiske og detaljerte illustrasjoner gir god lesestøtte for elevene, samtidig som de fungerer godt som utgangspunkt for felles samtaler og oppgaver. Hvert kapittel starter med et myldrebilde som fører elevene inn i kapitteltemaet.


Muntlig og skriftlig kommunikasjon

Hvert undertema begynner med et oppslag der elevgruppa først jobber sammen uavhengig av nivå. Her møter de vitser, gåter, ord og uttrykk, målene for arbeidet, og samtale- og undrespørsmål som åpner for å dele elevenes egne erfaringer.

Hvert hovedkapittel avsluttes med oppslag for muntlig og skriftlig aktivitet. Speak up! øver samtale, diskusjon eller muntlig presentasjon, og Write it! har forslag til skrivestrategi og eksempeltekster for elevenes egen tekstproduksjon. Speak up! og Write it! bygger på temaene elevene har arbeidet med i kapittelet.