Engelsk 6 frå Cappelen Damm Workbook

Engelsk 5-7 fra Cappelen Damm
Cecilie Solberg og Hege Dahl Unnerud, 2020, Heftet, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Engelsk 6 frå Cappelen Damm Workbook er en arbeidsbok med et innhold som er tett knyttet opp mot temaene og tekstene i tekstboka. Her finner dere også grammatikken, som har egne oppslag med fagstoff, regler og oppgaver. Grammatikksidene legger både opp til samarbeid med lærer og medelever, og til individuelt arbeid.