Engelsk 6 fra Cappelen Damm Lærerveiledning

Engelsk 5-7 fra Cappelen Damm
Hege Dahl Unnerud og Christian Didrik Goveia Jacobsen, 2021, Spiral, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Lærerveiledningen har en ryddig struktur, den inneholder faksimiler fra elevbøkene, og har rikelig med forslag til hvordan jobbe med de enkelte tekstene, temaene og oppgavene.