Engelsk 5 fra Cappelen Damm Lærerveiledning

Engelsk 5-7 fra Cappelen Damm
Cecilie Solberg og Hege Dahl Unnerud, 2020, Spiral, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Lærerveiledningen har en ryddig struktur, den inneholder faksimiler fra elevbøkene, og har rikelig med forslag til hvordan jobbe med de enkelte tekstene, temaene og oppgavene.