Engelsk 4 fra Cappelen Damm Lærerveiledning

Engelsk 1-4 fra Cappelen Damm
Kristin Morten Johansen og Marianne Undheim Vestgård, 2022, Spiral, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen
749,–

Omtale

Lærerveiledningen har en ryddig struktur, den inneholder faksimiler fra elevbøkene med forklaringer til oppgaver og tips til gjennomføring og differensiering.
Her finnes forslag til hvordan ord, setningsmønstre og grammatiske strukturer øves inn og repeteres. Den har rikelig med motiverende spill, rim og regler, sanger og aktiviteter knyttet til temaet og språklæring.
Hvert kapittel har en tydelig oversikt over innhold og ferdighetsmål, og tips til elevvurdering.
Det er oversiktlig satt opp slik at du lett finner frem til materiale der du er i elevboka, og det er mange gode aktiviteter å velge på slik at du som lærer kan bruke det som passer best i din undervisning.