Engelsk 4 fra Cappelen Damm Flash Cards

Engelsk 1-4 fra Cappelen Damm
Kristin Morten Johansen og Marianne Undheim Vestgård, 2021, Pakke, Engelsk, Læreplan: Fagfornyelsen
For skoler/bedrifter516,– ekskl. mva
645,– inkl. mva

Omtale

Engelsk 4 Flash Cards utgjør ordbanken på 4. trinn.

Totalt er det 170 kort, fordelt på følgende temaer og trinn: Numbers and geckos (ordentstall, datoer), School life, Celebrations, Myself, families and friends, Visit me (hus, hjem, ulike boligtyper osv) Making plans (reise og kart, finne frem i by, park), Animals (ville dyr) og Hello Summer (ferie, hobbyer, sport og fritidsinteresser)!

Engelsk 4 Flash Cards er tett integrert med elevbøkene. Lærerveiledningen gir detaljert veiledning i hvordan du kan bruke kortene i undervisningen.