Engelsk 3 fra Cappelen Damm Workbook

Engelsk 1-4 fra Cappelen Damm
Kristin Morten Johansen og Marianne Undheim Vestgård, 2020, Heftet, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

I Workbook får elevene skrivetrening, grammatikkoppgaver, øvelse i ordforståelse, begrepsforståelse og generell overlæring innen temaer de møter i ordbanken og i Textbook.