Engelsk 3 fra Cappelen Damm Textbook brettbok

Engelsk 1-4 fra Cappelen Damm
Kristin Morten Johansen, Marianne Undheim Vestgård og Emily Haegi, 2020, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
89,–
Bestilles hos annen forhandler

Omtale

Brettbok-utgaven er en digital bok for nettbrett og PC/Mac og har identisk innhold som den trykte boka.

I brettboka kan du:

Få teksten opplest
Bla og navigere raskt
Søke ord og temaer
Sette egne bokmerker
Understreke/ markere tekst
Skrive stikkord og lagre notater
Tegne og lage figurer

Bestill og les mer på BrettBoka.no
På brettboka.no kan du bestille, lese mer om hvordan du får tilgang til våre digitale bøker og hvordan Brettboka fungerer. Her kan du også velge målform og bestille utdrag for vurdering.