Engelsk 3 fra Cappelen Damm Lærerveiledning

Engelsk 1-4 fra Cappelen Damm
Kristin Morten Johansen og Marianne Undheim Vestgård, 2021, Spiral, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen
709,–

Omtale

Lærerveiledningen har en ryddig struktur, den inneholder faksimiler fra elevbøkene med forklaringer til oppgaver og tips til gjennomføring og differensiering. Her finnes forslag til hvordan ord, setningsmønstre og grammatiske strukturer øves inn og repeteres. Den har rikelig med motiverende spill, rim og regler, sanger og aktiviteter knyttet til temaet og språklæring. Hvert kapittel har en tydelig oversikt over innhold og ferdighetsmål, og tips til elevvurdering.