Engelsk 3 fra Cappelen Damm Flash Cards

Engelsk 1-4 fra Cappelen Damm
Kristin Morten Johansen og Marianne Undheim Vestgård, 2020, Pakke, Engelsk, Læreplan: Fagfornyelsen
For skoler/bedrifter516,– ekskl. mva
645,– inkl. mva

Omtale


Engelsk 3 Flash Cards utgjør ordbanken på 3. trinn.

Totalt er det 170 kort, fordelt på følgende temaer og trinn: Shapes and numbers, seasons, clothes, celebrations, Christmas, body, house, classroom, farm og family.

Engelsk 3 Flash Cards er tett integrert med elevbøkene. Lærerveiledningen gir detaljert veiledning i hvordan du kan bruke kortene i undervisningen.