Engelsk 1+2 fra Cappelen Damm Flash Cards

Engelsk 1-4 fra Cappelen Damm
Kristin Morten Johansen og Marianne Undheim Vestgård, 2020, Pakke, Engelsk, Læreplan: Fagfornyelsen
For skoler/bedrifter520,– ekskl. mva
650,– inkl. mva

Omtale

Engelsk 1 + 2 Flash Cards utgjør ordbanken på 1. og 2. trinn.

Totalt er det 184 kort, fordelt på følgende temaer og trinn:

Engelsk 1: Numbers, Colours, Fruits and berries, The weather, Creepy crawlies, Toys

Engelsk 2: The week, Christmas, The body, Clothes, The classroom, family, The farm, The time

Engelsk 1 + 2 Flash Cards er tett integrert med elevbøkene. Lærerveiledningen gir detaljert veiledning i hvordan du kan bruke kortene i undervisningen.