Engelsk 10 fra Cappelen Damm Student’s Book Brettbok

Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm
Siri Mohammad-Roe, Tone Madsen og Emily Haegi, 2021, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
179,–
Bestilles hos annen forhandler

Omtale

Engelsk 10 Student's Book Brettbok er den digitale utgaven av læreboka i PDF-format for nettbrett og PC/Mac, og en del av læreverket Engelsk 8–10 fra Cappelen Damm.

I brettboka kan du:

• få teksten opplest
• bla og navigere raskt
• søke på ord og temaer
• lage egne bokmerker
• markere tekst
• skrive stikkord og lagre notater
• tegne og lage figurer

Ønsker du deg én lærebok i engelsk

  • med alt du trenger for en motiverende engelskundervisning?
  • hvor elevene kan lese og reflektere over spennende, aktuelle og tverrfaglige tema?
  • med engasjerende læringsforløp som dekker alle grunnleggende ferdigheter?
  • som vektlegger muntlig kompetanse og har integrerte oppgaver for underveisvurdering i både skriftlig og muntlig engelsk?
  • som gir alle elever forutsetninger for læring og mestring i engelskfaget?
brettboka.no kan du bestille, lese mer om hvordan du får tilgang til våre digitale bøker og hvordan Brettboka fungerer. Her kan du også velge målform og bestille utdrag for vurdering.