Engasjerende naturfag Lærerhefte (2022)

Engasjerende naturfag Lærerhefter

Elevaktive og lærerstyrte arbeidsmåter i naturfag i videregående skole

Kari Folkvord og Grethe Mahan, 2022, Heftet, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen
709,–

Omtale

Ny utgave av Engasjerende naturfag (LK20) viser hvordan vi kan gjøre elevene til aktive deltagere i undervisningen. Den nye utgaven er videreutviklet og oppdatert med tilpasning til ny læreplan i naturfag med nye eksempler, økt fokus på dybdelæring og underveisvurdering. I tillegg er boka utvidet til hele 27 arbeidsmåter.

Engasjerende naturfag lærerhefte er et nyttig hjelpemiddel for lærere i undervisningen, først og fremst for naturfaget i den videregående skole, men også i andre fag og på andre trinn.

Boka har mange eksempler på varierte elevaktiviteter som aktiviserer elevene og bidrar til en dypere forståelse i faget. Sentralt for arbeidsmåtene er aktive elever, med samhandling og bruk av kreativitet på mange ulike måter. Hva med en runde med Finn en guru, Fem på gata eller Sokrates-seminar? De ferdige eksemplene er tilpasset ny læreplan for naturfag vg1 som gjør terskelen lav for å ta de ulike arbeidsmåtene i bruk. Boka er både aktuell og for flere enn naturfaglærere.