Encuentros 1 og 2 Lærernettsted (LK20) av Elisa Bernáldez, Gabriele Leguina-Morel og Maritza Del Carmen Vargas (Nettsted)

Encuentros 1 og 2 Lærernettsted (LK20)

Encuentros Spansk 2 (LK20)

Digitale lærerressurser spansk 2

Elisa Bernáldez, Gabriele Leguina-Morel og Maritza Del Carmen Vargas, 2020, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen
For skoler/bedrifter280,– ekskl. mva
350,– inkl. mva

Omtale

Encuentros 1 Lærernettsted inneholder rike ressurser for planlegging og undervisning. Nettressursen har også funksjoner som gir mulighet for oversikt, dialog og tilpasning av undervisningen.

Encuentros 1 Lærernettsted vil læreren finne veiledning for hver leksjon, forslag til arbeidsmetoder og undervisningsopplegg, løsningsforslag til oppgaver, ekstramateriale og alternative tekster med eller uten ny grammatikk for individuelt tilpasset opplæring.

Lærer kan tildele oppgaver tilpasset den enkelte elevs behov, og lage egne oppgaver til sine elever, både skriftlige oppgaver og flervalgsoppgaver.

Ressursen er tilrettelagt for prosessorientert skriving. Eleven kan sende besvarelser på skriveoppgaver til lærer, som kan gi detaljert tilbakemelding på teksten ved bruk av kommentarer og merknader. Eleven kan så jobbe videre med besvarelsen sin utfra lærers innspill, og sende en ny versjon. Alle versjoner av elevteksten lagres.

Gjennom ulike rapporter kan lærer se elevenes aktivitet og resultater, og dermed få et godt grunnlag for å planlegge og tilpasse undervisningen.

For tilgang til Encuentros 1 Lærernettsted må lisens kjøpes. Bruker skolen Feide, logger lærere og elever inn med sine Feide-id-er. Logg inn på cdu.no eller direkte på encuentros.cdu.no.

Encuentros Elevnettsted er innholdsrikt og gir gode muligheter for differensiering, øving og fordypning og vil gjøre språklæringen motiverende for elever på alle nivåer. Les mer om Encuentros Elevnettsted her.