Encuentros 1 og 2 Elevnettsted (LK20) av Elisa Bernáldez, Gabriele Leguina-Morel, Maritza Del Carmen Vargas og Eli-Marie Drange (Nettsted)

Encuentros 1 og 2 Elevnettsted (LK20)

Encuentros Spansk 2 (LK20)

Digitale ressurser spansk 2

Elisa Bernáldez, Gabriele Leguina-Morel, Maritza Del Carmen Vargas og Eli-Marie Drange, 2020, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Encuentros Elevnettsted for spansk 2 er innholdsrikt og gir gode muligheter for differensiering, øving og fordypning og vil gjøre språklæringen motiverende for elever på alle nivåer. Nettressursen gir god oversikt over aktivitet og progresjon og mulighet for elev–lærer-kommunikasjon.


Encuentros Elevnettsted
inneholder mange språkøvinger med mye variasjon og gjennomtenkt progresjon.
Hver leksjon på elevnettstedet inneholder
• en samling med grammatikk- og ordlæringsoppgaver knyttet til tema i hver leksjonen (actividades)
• lytteoppgaver med oppgaver som aktiviserer forkunnskaper, for å forankre ny kunnskap eleven tilegner seg (escucha)
• en tekst knyttet til tema i leksjonen og som trener leseforståelse (lee)
• en skriveoppgave som lar elevene anvende ord og uttrykk de har lært i leksjonen (escribe)

Innleste tekster fra boka er tilgjengelig med lisens til Encuentros Elevnettsted Pluss.

En digital utgave av Cappelen Damms toveis spansk ordbok er integrert i ressursen, slik at oppslag kan gjøres enkelt. For å sikre at elevene får god nytte av den ved selvstendig jobbing og i ulike vurderingssituasjoner, finnes en egen leksjon som øver riktig bruk av ordbok.

Tilgang til Språkporten spansk er inkludert i Encuentros Elevnettsted, og er enkelt tilgjengelig. Språkporten spansk er et digitalt læremiddel med grammatikkoppgaver, skrivekurs og oppgaver for øving og drill på alle nivåer. Grammatikkdelen har den relevante teorien bare et tasteklikk unna.

Elevnettstedet gir eleven oversikt over gjennomført arbeid og resultater, og eleven kan kommunisere med lærer gjennom nettstedet.

Encuentros Elevnettsted er tilrettelagt for prosessorientert skriving. Besvarelser på skriveoppgaver kan enkelt sendes til lærer, som kan gi detaljert tilbakemelding på teksten ved bruk av kommentarer og merknader i elevens tekst. Eleven kan så jobbe videre med besvarelsen sin utfra lærerens innspill, og sende inn en ny versjon. Alle versjoner av teksten lagres. Øvrig aktivitet og progresjon lagres også, slik ta det er lett å holde oversikt.

Det er gratis å bruke Encuentros Elevnettsted, men det krever innlogging med Feide eller cdu-bruker fordi elevens arbeid lagres.

Encuentros Lærernettsted er innholdsrikt og har moderne funksjonalitet som gjør det mulig å bruke nettstedet mer aktivt i undervisningen og til oppfølging av elever.