Enchanté 1 og 2 Elevnettsted (LK20) av Sébastien Liautaud (Nettsted)

Enchanté 1 og 2 Elevnettsted (LK20)

Enchanté Fransk 2 (LK20)

Digitale ressurser Fransk 2

Sébastien Liautaud, 2020, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Enchanté Elevnettsted (2020) er gratis og inneholder lærestoff og oppgaver for elever på alle språklige nivåer. Nettstedet har nye funksjoner som hjelper eleven med språklæringen, og integrert fransk ordbok.


Enchanté Elevnettsted har funksjonalitet som gir god mulighet til å arbeide med kjerneelementet språk og teknologi
. Nettstedet inneholder flere typer oppgaver med fasit, skriv-svaroppgaver som kan sendes inn til læreren, lenkesamlinger og kildeoppgaver, diverse former for øvelsesverktøy og lytteøvelser. Tekstene i læreboka er innlest, og lydinnspilling gjør uttaleøving mulig.

All aktivitet på nettstedet lagres, og eleven får god oversikt over utført arbeid og resultater. Nettstedet gir mulighet for prosessorientert skriving, der eleven sender besvarelsen til lærer, som retter og kommenterer og sender tilbake til eleven for videre arbeid. Alle versjoner av arbeidet lagres.
En digital utgave av Cappelen Damms Fransk ordbok (2017) er integrert i elevnettstedet, slik at oppslag kan gjøres enkelt. Elevene vil også ha sømløs tilgang til Språkporten fransk, et digitalt læremiddel med grammatikkoppgaver, skrivekurs og oppgaver for øving og drill. I grammatikkoppgavene er den relevante teorien tilgjengelig med et tastetrykk.

Elev og lærer kan kommunisere gjennom nettstedet, og lærer kan lage og tildele enkeltelever eller grupper tilpassede oppgaver.

Elevnettstedet er gratis, men krever innlogging på grunn av lagring av arbeidet. Elever kan logge inn med Feide eller cdu-bruker. Tilgangen varer til eksamen normalt er avlagt.

Enchanté Lærernettsted er innholdsrikt og har ny funksjonalitet som gjør det mulig å bruke nettstedet mer aktivt i undervisningen og til oppfølging av elever.