Enchanté 1 Unibok (LK20)

Enchanté Fransk 2 (LK20)

Digital lærebok Fransk 2, vg1

Clélia Elster, Maria Gauvin, Siri Skinnemoen, Hilda Hønsi, Claire Kjetland og Sébastien Liautaud, 2020, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Enchanté 1 Unibok (2020) er den digitale utgaven av læreboka for fransk 2 til fagfornyelsen og studieforberedende vg1. Unibok er brukervennlig og har gode verktøy som bidrar til god leseforståelse. Lisensen er gyldig i 2 år slik at elevene har tilgang fram til avsluttende eksamen.


Med Enchanté 1 Unibok (2020) får man et læreverk som tilfredsstiller målene i læreplan for fransk II til fagfornyelsen. Til Enchanté følger det også supplerende nettressurser for elever og lærere med oppgaver og ekstra ressurser og hjelpemidler. Se Enchanté Elev- og lærernettsted (2020).

Med Enchanté 1 Unibok er læreboka alltid tilgjengelig – også på mobil. Teksten tilpasser seg flaten den leses på. Gode verktøy som markering og notater og nyttige funksjoner gjør at eleven kan benytte god studieteknikk og jobbe aktivt under lesingen og slik øke leseforståelsen.

I Unibok er lærebokteksten og de litterære tekstene lest inn. Cappelen Damms Fransk ordbok (2017) er integrert og oppslagene vises i lesevinduet. En svært god søkefunksjon gjør alt lærestoffet lett tilgjengelig og gir god oversikt. Elevene kan skrive notater og markere i teksten. Tekst-til-tale-funksjonen har god kvalitet og høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. Enchanté 1 Unibok er tilfredstiller kravene til universell utforming.

Når du har lisens til Enchanté 1 Unibok, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Les mer om Unibok på www.unibok.no. Finn ut mer om læreverket Enchanté for fransk II (Fagfornyelsen 2020) på cdu.no/vgs.