Enchanté 1 og 2 Lærernettsted (LK20) av Siri Skinnemoen, Maria Bratlie Gauvin, Clélia Etienne Elster, Hilda Hønsi, Sébastien Liautaud og Claire Kjetland (Nettsted)

Enchanté 1 og 2 Lærernettsted (LK20)

Enchanté Fransk 2 (LK20)

Digitale lærerressurser Fransk 2

Siri Skinnemoen, Maria Gauvin, Clélia Elster, Hilda Hønsi, Sébastien Liautaud, Claire Kjetland, 2020, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen
For skoler/bedrifter280,– ekskl. mva
350,– inkl. mva

Omtale

Enchanté Lærernettsted er innholdsrikt og har ny funksjonalitet som gjør det mulig å bruke nettstedet mer aktivt i undervisningen og til oppfølging av elever. Læreverket Enchanté for fransk 2 er utviklet etter LK20 for fremmedspråk nivå 2.


Lærer får god oversikt over gruppens og enkeltelevens arbeid
og resultater gjennom ulike rapporter. Lærer kan tildele oppgaver tilpasset den enkelte elevs behov, og lage egne oppgaver til sine elever, både skriftlige oppgaver og flervalgsoppgaver.

Nettstedet gir mulighet for prosessorientert skriving ved at skriftlige besvarelser tilsendt fra elever kan rettes ved hjelp av markering i ulike farger og kommenteres. Den rettede besvarelsen kan sendes tilbake til eleven, som kan jobbe videre med teksten og sende på nytt til lærer. Alle versjoner av teksten lagres. Elev og lærer kan også kommunisere gjennom meldingsfunksjonen.

For å få tilgang til lærernettstedet må lærer kjøpe lisens. Bruker skolen Feide, logger lærere og elever inn med sine Feide-id-er. Logg inn på cdu.no eller direkte på enchante.cdu.no.

Med Enchanté Elevnettsted (2020) får elevene et moderne arbeidsverktøy som gjør språklæringen mer engasjerende. Enchanté Elevnettsted (2020) er gratis og inneholder lærestoff og oppgaver for elever på alle språklige nivåer. Nettstedet har nye funksjoner som hjelper eleven med språklæringen, integrert Fransk ordbok og tilgang til Språkporten fransk.