En liten åpen bok om økonomi

Victor Norman, 2023, Fleksibind, Bokmål

Omtale

Hvorfor er det fortsatt store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn? Hva er grunnen til at bransjeforretninger ofte samles i egne gater. Hvorfor samles politiske partier i sentrum? Og hvorfor stiller politikere opp og jubler når en ny eksportbedrift åpner dørene, mens de er totalt fraværende når epokegjørende importvarer kommer fra utlandet? Er store forskjeller mellom rike og fattige en pris vi må betale for en velfungerende markedsøkonomi? Må vi ofre økonomisk vekst for å redde verdens klima? Lar klimaet seg i det hele tatt redde?

Dette er noen av spørsmålene som besvares i denne boken, som gir en lett tilgjengelig innføring i økonomenes tankegang og analyseapparatet de bruker. Økonomifaget er i stadig utvikling, og boken følger utviklingen fra troen på den rasjonelle, selvsentrerte economic man frem til det mangfoldige faget vi har i dag – med adferdsøkonomi, mikroempiri og opprørsbevegelsen Rethinking Economics.

Boken er en populærvitenskapelig innføring for lesere som ønsker å finne ut hva økonomifaget dreier seg om. Den er samtidig tenkt som et lett tilgjengelig supplement til lærebøker i mikro- og makroøkonomi.