En kort introduksjon til Israel–Palestina-konflikten

En kort introduksjon

Jørgen Jensehaugen, 2022, Heftet, Bokmål

PRIO-seminar: Hva betyr det at Israel kalles en apartheidstat? (lyd)

Jørgen Jensehaugen har levert en velskreven og innsiktsfull bok. Måtte den få mange lesere.
Odd Karsten Tveit, Morgenbladet
... anmärkningsvärt innehållsrik [...] och jag rekommenderar boken varmt.
Timo R. Stewart, Babylon

Omtale

En kort introduksjon til Israel–Palestina-konflikten gir en lett tilgjengelig men samtidig grundig og forskningsbasert framstilling av de viktigste trekkene i den betente konflikten mellom palestinere og israelere. Forfatterens utgangspunkt er at Israel–Palestina-konflikten er en moderne nasjonalkonflikt. Den må forstås historisk, men da primært ut ifra moderne historie. Israel-Palestina-konflikten oppstod nemlig i moderne tid, og må forstås i lys av de storpolitiske, regionale og lokale hendelsene som bidro til å sementere motsetningene mellom de to folkegruppene.

Kapitlene er inndelt slik at de tar for seg de viktigste definerende hendelsene og hvordan de formet konflikten mellom palestinere og israelere. Forfatteren viser hva som er de sentrale stridsårsakene, hvem som er de viktigste aktørene i konflikten, hva slags løsninger som har vært diskutert, og hvilke hindringer som ligger i veien for at disse løsningene kan implementeres.

Den palestinske ledelsen, det internasjonale samfunnet og formelt sett også Israel har bundet seg til en tostatsløsning. I praksis har en slik løsning blitt mindre og mindre realistisk. Avslutningsvis drøfter forfatteren hva som skal til for å få til en tostatsløsning – og hva alternativene kan være.