En for alle

Hvordan håndtere konflikt, krenkelse og mobbing i skolen?

Bodil Jenssen Houg, Jostein Alberti-Espenes og Katti Anker Teisberg, 2015, Heftet, Bokmål
Sigrid Søvik (Illustratør)

Omtale

Å være en person for alle er rektors lodd og privilegium. Elever, foreldre og ansatte i skolen skal ha tillit til at rektor er der for alle, ikke minst i saker der elever opplever seg krenket. Til grunn for boka ligger dette, og følgende to erkjennelser:

  • Mennesker – barn, ungdom, voksne, foreldre, lærere og rektorer – vil godt, ønsker godt og forsøker å handle i tråd med dette.
  • Konflikter, krenkelser og mobbing kan forebygges, stanses og løses.
Mange års iherdig innsats for gode skolemiljøer er ikke tilstrekkelig – vi leser fremdeles om rektorer som ikke har klart å løse saker der elever opplever noe eller noen i skolen som krenkende. Skolemiljøsakene må altså løses bedre enn det som er tilfellet i dag. Forfatterne peker med denne boka nettopp på hvorfor sakene er vanskelige, og hvordan rektor kan løse dem, til fordel for de involverte. Tillit, håndteringskompetanse og løsningsorienterte strategier er nøkkelbegreper i arbeidet.

Boka er tiltenkt ledere i skolen og alle andre som engasjerer seg i elevenes psykososiale miljø. Den er skrevet med utgangspunkt i tre roller: mobbeombud, rektor og rådgiver i skolenes støtteapparat.