Empowerment i arbeidslivet

Et myndiggjøringsperspektiv på ledelse, selvledelse og medarbeiderskap

Stein Amundsen, 2020, Ebok, Bokmål, PDF
Ove Olsen (Illustratør)

Omtale

Empowerment eller myndiggjøring i arbeidslivet innebærer frigjøring og utvikling av kraften som finnes i de menneskelige ressursene på en arbeidsplass. Medarbeidere som får og tar imot ansvar, myndighet og autonomi, blir en bærebjelke i organisasjonen, mens lederne får en mer rammesettende, delegerende, motiverende og utviklende rolle. Relasjonen mellom ledere og medarbeidere baseres i større grad på tillit enn på styring og kontroll.

Empowerment i arbeidslivet behandler en rekke sentrale temaer om blant annet ulike perspektiver på empowerment og historiske røtter, maktdeling, autonomi, ledelse og styring, tillit og kontroll, den norske arbeidslivsmodellen, empowerment på individnivå, myndiggjørende ledelse, selvledelse og medarbeiderskap.

Avslutningsvis ser forfatteren de ulike temaene i sammenheng og plasserer dem inn i en helhetlig modell han kaller myndiggjøringshuset.

Boka har en solid faglig og forskningsmessig forankring og henvender seg til studenter innenfor organisasjons-, ledelses- og arbeidslivsfag. Med sin praktiske tilnærming er den også egnet for ledere, medarbeidere og konsulenter som ønsker inspirasjon og relevant kunnskap om empowerment i sitt daglige arbeid.