Elevenes stemmer i skolen

Elevkunnskap og skolelivskvalitet

Reidun Tangen, 2022, Heftet, Bokmål

Forskning.no: En del elever blir sjelden lyttet til i skolen
– Det er gjerne de som strever med å lære, er utagerende eller de som er veldig sjenerte. Lærere har et særlig ansvar for å lytte til akkurat disse elevene, sier Reidun Tangen. Les artikkelen på forskning.no.

Jeg har lest boken med stor interesse. Min opplevelse er at forfatteren på en eksepsjonell god måte klarer å fremsnakke betydningen av temaet og hvorfor og hvordan det å ta elevenes medvirkning på alvor innvirker både på deres skolelivskvalitet og livskvalitet generelt.
Jeg vil derfor absolutt anbefale at boken tas inn på pensumlisten i de aktuelle studieretningene. Boken er også høyst relevant for både lærere, pedagoger, spesialpedagoger, skoleledere, politikere og andre med ansvar for barn og unges skoleliv.
Siri Solberg, Spesialpedagogikk 02/23

Omtale

Det kan være vanskelig for lærere og andre voksne å få tak i hvordan skolehverdagen oppleves for elever, men forfatteren av denne boka slår fast at det å lytte til elevenes stemmer, til deres erfaringer, forventninger og bekymringer, er en forutsetning for å kunne skape god opplæring.

Skolen er en vesentlig del av barns og unges liv og har avgjørende betydning for deres livsglede, utvikling og læring. Verdien av god skolelivskvalitet kan neppe overvurderes. Et godt skoleliv gir dessuten de beste forutsetninger for å mestre livet som voksen. Det viktigste lærere, skoleledere, politikere og forskere kan gjøre, er derfor å arbeide for at barn og ungdom får et skoleliv som gir mening, skaper tilhørighet og tillit til egne krefter. Det krever en elevkunnskap som bare kan utvikles ved å lytte til elevene og prøve å se skolelivet fra deres perspektiv.

Boka henvender seg til lærerstudenter, lærere, spesialpedagoger, skoleledere, politikere og andre med ansvar for barns og unges skoleliv.