Elevark (30 stk) for 1. og 2. trinn Haust

Carlstenprøvene
Carl Thomas Carlsten, 2016, Ukjent, Nynorsk
For skoler/bedrifter140,– ekskl. mva
175,– inkl. mva

Omtale

På 1. og 2. trinn måles elevenes kjennskap til bokstaver, og deres evne til å identifisere språklyder i uttalte ord.