Elev i skolen 5–10

Mangfold og mestring

May Britt Postholm, Peder Haug, Rune Johan Krumsvik og Elaine Munthe (red.), 2021, Heftet, Bokmål

Omtale

Elev i skolen 5–10. Mangfold og mestring presenterer og drøfter forskning som er relevant for lærerstudenter, og har oppmerksomheten rettet mot elevmangfoldet i skolen og hvordan elever kan mestre livet både i og utenfor skolen. Innholdet i kapitlene knyttes til konkrete praksiseksempler som er relevante for 5.–10. trinn.

Kapitlene omhandler elevers overgang til ungdomstrinnet, barns rettigheter, det å være elev i skolen, utviklingspsykologi, spesialundervisning og inkludering, mangfold og demokrati, ungdom, kjønn og kropp, seksualitet og kjønn, digitalt mangfold, folkehelse og livsmestring samt krisepedagogikk.

Boka henvender seg også til lærerutdannere, lærere og forskere og andre som er interessert i skole og utdanning.