Ekspropriasjon

Endre Stavang (red.), 2020, Ebok, Bokmål, PDF

Omtale

Ekspropriasjon inneholder først en kort innføring i hva ekspropriasjon er og prinsippene for erstatning. Videre går forfatterne grundig inn i en rekke praktiske og sentrale emner fra ekspropriasjonsretten:
- Ekspropriasjonsprosessen
- Salgsverdi med påslag som grunnlag for ekspropriasjonserstatning
- Reguleringsplanens betydning for ekspropriasjonserstatningen. Særlig om veier og offentlige anlegg
- Reguleringsplaner og ekspropriasjonserstatning. Særlig om strøksprisprinsippet
- Bruksverdierstatning og tilpasningsplikten
- Gjenervervsprinsippet
- Erstatning for ulemper fra veitrafikkanlegg
- Fordeler tiltaket medfører for gjenværende eiendom
- Det ekspropriasjonsrettslige differanseprinsipp
- Rettigheters vern ved ekspropriasjon.

Boken er nyttig for alle som arbeider med ekspropriasjonsrett i teori og praksis. Den egner seg også for studenter som vil fordype seg i faget.