Eksplosivforskriften (forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer) (Heftet)

Eksplosivforskriften (forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer)

2022, Heftet, Bokmål
For skoler/bedrifter103,– ekskl. mva
129,– inkl. mva

Omtale

Eksplosivforskriften (forskrift om sivil håndtering av ekplosjonsfarlige stoffer) - med endringer, sist ved forskrift av 7. mai 2021 nr. 1452 (i kraft 1. juni 2021)