Echt! 1og 2 Elevnettsted Pluss (LK20) av Mona Gundersen-Røvik, Birgit Woelfert, Simen Braaten og Jo Helge Ansnes Schei (Nettsted)

Echt! 1og 2 Elevnettsted Pluss (LK20)

Echt! Tysk 2 (LK20)

Digitale elevressurser tysk 2

Mona Gundersen-Røvik, Birgit Woelfert, Simen Braaten og Jo Helge Ansnes Schei, 2021, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen
For skoler/bedrifter120,– ekskl. mva
150,– inkl. mva

Omtale

Med Echt! Elevnettsted Pluss kan elevene lytte til innlest læreboktekst, lest inn av tyske morsmålsbrukere.

Lisens til Echt! Elevnettsted Pluss gir også tilgang til heldagsprøve og kapittelprøver. Heldagsprøven er laget etter modell av UDIRs eksempeloppgaver og gir realistisk øving til eksamen.

Prøvene kan tildeles elevene og gjennomføres digitalt, og lærer kan rette og kommentere besvarelsene i nettstedet (forutsetter tilgang til Echt! Lærernettsted).