Echt! 1 og 2 Elevnettsted (LK20) av Mona Gundersen-Røvik, Birgit Woelfert, Simen Braaten og Jo Helge Ansnes Schei (Nettsted)

Echt! 1 og 2 Elevnettsted (LK20)

Echt! Tysk 2 (LK20)

Digitale elevressurser tysk 2

Mona Gundersen-Røvik, Birgit Woelfert, Simen Braaten og Jo Helge Ansnes Schei, 2020, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Echt! har fyldige digitale ressurser med et rikt utvalg oppgaver og hjelpemidler som ordbok og grammatikk- og øvingsnettstedet Språkporten integrert. Nyttige funksjoner gir mange muligheter for elever og lærere. Innlest tekst fra boka er tilgjengelig.

Fyldige nettressurser vil gjøre språklæringen motiverende for både svakere og sterkere elever. Elevnettstedet inneholder et godt utvalg språkøvinger til hver leksjon i boka, også her med en gjennomtenkt progresjon, samt skriveoppgaver, leseforståelsesoppgaver og lytteoppgaver. Cappelen Damms Tysk ordbok (2017) er integrert og gjør oppslag lettvint. Lydinnspilling gjør uttaleøving mulig.

Språkporten grammatikk og øving, som tidligere var en selvstendig nettressurs med egen lisens, er inkludert og sømløst tilgjengelig via Echt! Elevnettsted.

Echt! Elev- og lærernettsted har funksjoner som vil bidra til god læring. Elev og lærer kan holde oversikt over utført arbeid og kan kommunisere gjennom læremiddelet. Nettstedet er tilrettelagt for prosessorientert skriving der elev kan sende inn besvarelsen til lærer, som kan rette og kommentere og sende tilbake til elev for videre arbeid. Alle versjoner av besvarelsen lagres.

Ulike rapporter vil også gjøre det mulig for læreren å kartlegge elevenes tyskferdigheter, samt tildele dem oppgaver som er tilpasset den enkelte elevens behov. Læreren kan også lage egne oppgaver i nettstedet.

Læreren vil finne nyttige materiell som lærerveiledning, årsplaner, undervisningsopplegg, lyttetekster, prøver og fasiter, i tillegg til nettlenker til videoer, sanger og annet, som kan bidra til å gjøre undervisningen enda mer variert og spennende. Lærer har også tilgang til innleste tekster fra bøkene. For å få tilgang til Echt! Lærernettsted må lærere kjøpe lisens. Bruker skolen Feide, logger man inn med Feide-id-er. Logg inn via Min side på cdu.no eller direkte på echt.cdu.no.

Echt! Elevnettsted er gratis, men elevene må logge inn (Feide eller cdu-bruker) slik at arbeidet lagres.

Innleste tekster fra boka er tilgjengelig i Echt! Elevnettsted Pluss.