Echt! 1 og 2 Lærernettsted (LK20) av Mona Gundersen-Røvik, Birgit Woelfert, Simen Braaten og Jo Helge Ansnes Schei (Nettsted)

Echt! 1 og 2 Lærernettsted (LK20)

Echt! Tysk 2 (LK20)

Digitale lærerressurser tysk 2

Mona Gundersen-Røvik, Birgit Woelfert, Simen Braaten og Jo Helge Ansnes Schei, 2020, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen
For skoler/bedrifter280,– ekskl. mva
350,– inkl. mva

Omtale

Echt! har rike digitale ressurser for lærere, med funksjoner som gir god oversikt over elevenes arbeid og mulighet for tilpasning av undervisningen.

Læreren vil finne mye ekstra materiell til undervisningen, som lærerveiledning, årsplaner, undervisningsopplegg, fasiter, lyttetekster og prøver, i tillegg til nyttige nettlenker til videoer, sanger og annet som kan bidra til å gjøre undervisningen mer variert og spennende. Læreren har også tilgang til innleste tekster fra bøkene.

Echt! Lærernettsted har nyutviklet funksjonalitet som vil bidra til elev-lærersamarbeidet og god læring. Lærer kan holde oversikt over utført arbeid i gruppen og hos hver enkelt elev, og kan kommunisere med elevene gjennom læremiddelet. Nettstedene er tilrettelagt for prosessorientert skriving der eleven kan sende inn besvarelsen til læreren, som kan rette og kommentere og sende tilbake til eleven for videre arbeid.

Lærer kan kartlegge elevenes tyskferdigheter, samt tildele dem oppgaver som er tilpasset den enkeltes behov. Lærer kan også lage egne oppgaver i nettstedet.

For å få tilgang til Echt! Lærernettsted må lærer kjøpe lisens. Bruker skolen Feide, logger man inn med Feide-id-er. Logg inn på cdu.no eller direkte på echt.cdu.no.

Echt! 1 og 2 Elevnettsted er gratis, men skolen må likevel bestille gratislisens slik at elevene kan logge inn og lagre arbeid og svar på oppgaver. Elevene har tilgang til nettstedet i 2 år, altså fram til de normalt tar eksamen i faget. Les mer om Echt! Elevnettsted. For innleste tekster fra bøkene, må elevene ha lisens til Echt! 1 og 2 Elevnettsted Pluss.