Echt! 1 Unibok (LK20)

Echt! Tysk 2 (LK20)

Digital lærebok tysk 2, vg1

Mona Gundersen-Røvik, Birgit Woelfert, Simen Braaten og Jo Helge Ansnes Schei, 2020, Nettsted, Tysk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Echt! 1 Unibok (2020) er den digitale utgaven av læreboka for tysk 2 til fagfornyelsen og studieforberedende vg1. Unibok er brukervennlig og har gode verktøy som støtte for elevenes leseforståelse. Lisensen er gyldig i 2 år slik at elevene har tilgang fram til avsluttende eksamen i faget.


Med Echt! 1 Unibok (2020) får elevene et digitalt læremiddel som tilfredsstiller målene i læreplan for tysk II til fagfornyelsen. Til Echt! følger det også supplerende nettressurser for elever og lærere med oppgaver og ekstra ressurser og hjelpemidler. Se Echt! Elev- og lærernettsted (2020).

Med Echt! 1 Unibok er læreboka alltid tilgjengelig – også på mobil. Teksten tilpasser seg skjermen den leses på, noe som gir svært god lesevennlighet. Gode verktøy og nyttige funksjoner gjør at eleven kan benytte god studieteknikk og jobbe aktivt under lesingen og slik øke leseforståelsen.
I Unibok er lærebokteksten og de litterære tekstene lest inn. Cappelen Damms Tysk ordbok (2017) er integrert og oppslagene vises i lesevinduet. En svært god søkefunksjon gjør alt lærestoffet lett tilgjengelig, og elevene kan skrive notater og markere i teksten. Tekst-til-tale-funksjonen har god kvalitet og høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. Echt! 1 Unibok tilfredsstiller kravene til universell utforming.

Når du har lisens til Echt! 1 Unibok, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.
Les mer om Unibok på www.unibok.no. Finn ut mer om læreverket Echt! for tysk II (Fagfornyelsen 2020) på cdu.no/vgs.