Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk

Morten Andreas Horn, Daniel Joachim Heggheim Kleiven og Morten Magelssen (red.), 2020, Heftet, Bokmål
409,–
Produseres på bestilling. Sendes fra oss i løpet av 1–2 uker.

Omtale

Denne boken er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

Bør dødshjelp legaliseres? Aktiv dødshjelp diskuteres over hele den vestlige verden, og flere land og stater har endret regelverket de siste årene. Denne antologien gir en grundig innføring i spørsmålet i et nordisk perspektiv. Forfatterne presenterer lovverk, praksis og debatt fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. Boken gir en bred oversikt over saksfeltet og formidler dessuten forskning og erfaringer fra blant annet Nederland, USA og Canada.

Boken har en tydelig grunntone – i form av en kritisk innstilling til legalisering. Hovedvekten ligger på argumenter som taler mot legalisering, samtidig som argumenter for legalisering også vurderes kritisk. Et mål med boken er likevel å bringe det offentlige ordskiftet om dødshjelp videre. Forfatterne legger fram forslag til felles terminologi og identifiserer ulike spor i debatten. De kommer også med et kritisk blikk på etablerte begreper på feltet, som aktiv dødshjelp.

Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk er en viktig bok for alle som vil sette seg grundig inn i dødshjelpsspørsmålet, aktiv dødshjelp og debatten om legalisering. Boken er skrevet for en bred allmennhet, men vil være særlig nyttig for helsearbeidere, studenter innenfor medisin, helsefag og etikk samt politiske beslutningstakere og journalister. Forfatterne har bakgrunn fra medisin, filosofi, medisinsk etikk, teologi og språkvitenskap, og de belyser spørsmålet fra ulike faglige og personlige ståsted.