Disko SF Engelsk og fremmedspråk (Nettsted)

Disko SF Engelsk og fremmedspråk

Disko; en strømmetjeneste for vgs (LK20)

Strømmetjeneste engelsk, fransk, spansk, tysk, italiensk og portugisisk

2023, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Bestill til riktig antall elever. Lærere får automatisk tilgang.

For skoler/bedrifter168,– ekskl. mva
210,– inkl. mva

Omtale

Disko SF Engelsk og fremmedspråk dekker kompetansemålene i fagene engelsk SF, tysk 1 og 2, fransk 2, spansk 2, italiensk 1 og portugisisk 1.

Riktig antall Disko elevlisenser gir også lærertilgang
Skolen må kjøpe riktig antall elevlisenser til elevene som skal bruke Disko i klassen/gruppen. Lærere får automatisk tilgang. All innlogging, klasse- og gruppetilhørighet i Disko styres gjennom Feide.

Engelsk er en døråpner i en global verden som Disko skal hjelpe elevene å navigere i
.
Målet med Disko å bygge selvtilliten og nysgjerrigheten elevene trenger for å ta i bruk språket i møte med all verdens mennesker. Vi vil gi dem redskapene de trenger for å passe inn i ulike formelle og uformelle situasjoner, gjennom øvelser der de skal uttrykke og begrunne meninger. De inviteres inn i ulike engelsspråklige kulturer på en måte som setter i gang refleksjoner rundt egne erfaringer i en global kontekst - og kanskje trekker dem litt ut av «den norske bobla». Sist, men ikke minst, så ønsker vi å overraske med temaer så spennende og aktuelle at elevene glemmer selve læringssituasjonen, og bare lærer!

I fremmedspråk legger Disko opp til kommunikasjon, kommunikasjon, kommunikasjon
– som også er fagfornyelsens svar på hva fremmedspråk skal være. Disko hjelper deg å få elevene dine i tale og å utnytte det digitale potensiale for å øve og å glede seg over språk.

Fremmedspråkene på nivå 2 i Disko er delt inn i temaområdene historie, samfunn, kultur, kommunikasjon og grammatikk. Innenfor disse finner du innhold som legger opp til variasjon og nivådifferensiering: læringsstier, klasseaktiviteter, quizer, meningsmålinger, øvinger, videoer og mye mer.

På nivå 1 tas det utgangspunkt i kommunikative handlinger som elevene lærer å mestre trinn for trinn, gjennom varierte læringsstier med en tydelig progresjon og mulighet for nivådifferensiering.

Disko er et godt sted å lære – og et godt sted å være lærer!

I Disko vekkes nysgjerrighet og lærelyst gjennom aktualitet, varierte innfallsvinkler og inkluderende elevaktiviteter. De visuelle virkemidlene gjør fagstoffet levende på helt nye måter og elevaktivitetene legger opp til gode læringsopplevelser i klasserommet.

Det er enkelt å tilpasse læringsstiene til den enkelte elev og elevgruppe. Som lærer kan du velge å følge de oppsatte læringsstiene til temaene eller sette sammen dine egne ved å plukke og mikse i et rikt utvalg av ulike innholdstyper.

Les mer om Diskocdu.no.