Digitale terminprøver i norsk (Nettsted)

Digitale terminprøver i norsk

Skolen fra Cappelen Damm

Bestill til riktig antall elever. Lærere får automatisk tilgang.

2024, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
For skoler/bedrifter48,– ekskl. mva
60,– inkl. mva

Omtale

Alltid tilpasset siste eksamen!

Nye prøver to ganger i året. Prøvene for høst 2024 publiseres i uke 42.

Bruk tiden din på undervisning, veiledning og læringsfremmende aktiviteter, og la Cappelen Damm levere terminprøvene dette skoleåret! Våre terminprøver i norsk inneholder forberedelsesmateriell og prøver for 8., 9. og 10. trinn. Du får lærerressurser med informasjon og tips til forberedelsestiden og gjennomføring av prøven, samt veiledning til vurdering.

Om prøvene
Både forberedelsesdel og prøvedel er utarbeidet etter modell av eksamen i norsk våren 2024.

I tråd med ny eksamensveiledning fra Udir for eksamen i 2024 vil ikke terminprøvene ha et overordnet tema. Tekstene i forberedelsesdelen har likevel en sammenheng, og det er fortsatt mulig å jobbe temabasert dersom dere ønsker det.

Terminprøvene inneholder forberedelsesmateriell og prøver for 8., 9. og 10. trinn. I tillegg får du egne lærerressurser med informasjon og tips til forberedelsestiden, gjennomføring av prøven, veiledning og egne vurderingsskjema.

Om forberedelsesmateriellet
Det er en egen forberedelsesdel for hvert trinn. Både tema og de fleste tekstene er felles i de tre forberedelsesdelene, men de har noe ulikt omfang på de tre trinnene.

Tekstene i forberedelsesdelene består av både skriftlige tekster, videoer og lydklipp knyttet til temaet for prøven. Dette innebærer at elevene må ha hver sin enhet (pc/læringsbrett) og tilgang til ørepropper/headset i både forberedelsestiden og på selve prøvedagen.

I tillegg får elevene på alle trinn nyttig informasjon og tips til både forberedelsestiden og prøvedagen som en del av forberedelsesmateriellet.

Om prøvene
Selve prøvene består av ett oppgavesett til 8. trinn, ett oppgavesett til 9. trinn og to oppgavesett til 10. trinn (hovedmål og sidemål).

Læreren tildeler prøven til sine elever. Som på eksamen skriver elevene svarene sine i det tekstbehandlingsprogrammet de vanligvis bruker (f.eks. Word) og laster opp svarene sine på siste side i prøven. Om skolen/læreren ønsker, kan elevene selvfølgelig velge å laste opp prøvesvarene i skolens LMS (eller der de vanligvis leverer prøver).

Prøven for 8. trinn og 9. trinn har to oppgaver. Oppgave 1 legger vekt på leseforståelse og tekstkompetanse med utgangspunkt i en tekst fra forberedelsesmateriellet. I oppgave 2 skal elevene skrive egen tekst med utgangspunkt i en oppgaveformulering og én eller flere tekster fra forberedelsesmateriellet.

Læreren bestemmer selv om elevene skal besvare begge oppgavene på hovedmål, eller én på hovedmål og én på sidemål. Det er lagt opp til at elevene bruker 4 timer på hele prøven.

Prøvene for 10. trinn har tre oppgaver (som eksamen). Oppgave 1 legger vekt på leseforståelse og tekstkompetanse med utgangspunkt i en tekst fra forberedelsesmateriellet. I oppgave 2 skal elevene skrive egen tekst med utgangspunkt i en oppgaveformulering.

I oppgave 3 skal elevene skrive en (noe kortere) tekst som viser fagkunnskap og faglige ferdigheter basert på kompetansemålene etter 10. trinn. Denne oppgaven vil ta utgangspunkt i en ukjent tekst, og kan også vise til tekster fra forberedelsesmateriellet.

Prøvene i hovedmål og sidemål er bygd opp på samme måte. Det er lagt opp til at elevene bruker 5 timer på hver av prøvene, som på eksamen.

Læreren bestemmer selvsagt selv om elevene skal ha to fulle prøvedager, eller om de for eksempel skal bruke én av prøvene og besvare noe på hovedmål og noe på sidemål.

Om lærerressurser
Som en del av terminprøvene finnes det også en rekke nyttige ressurser til læreren. Her får du tips og forslag til forberedelsestiden og arbeidet med tekstene, praktisk informasjon og tips til gjennomføring av prøven og vurderingsveiledning og vurderingsskjema til alle oppgavene.

Cappelen Damms terminprøver er til enhver tid oppdatert etter siste eksamen og i samsvar med alle nye krav til vurdering. Nye terminprøver publiseres høst og vår, og kan brukes som heldagsprøve/tentamen.