Digitale terminprøver i engelsk (Nettsted)

Digitale terminprøver i engelsk

Skolen fra Cappelen Damm

Bestill til riktig antall elever. Lærere får automatisk tilgang.

2024, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
For skoler/bedrifter48,– ekskl. mva
60,– inkl. mva

OmtaleAlltid tilpasset siste eksamen!

Nye prøver to ganger i året. Prøvene for høsten 2024 publiseres i uke 42.

Bruk tiden din på undervisning, veiledning og læringsfremmende aktiviteter, og la Cappelen Damm levere terminprøvene!

Cappelen Damms terminprøver i engelsk inneholder både forberedelsesmateriell og prøver for 8., 9. og 10. trinn. Du får lærerressurser med informasjon og tips til forberedelsestiden og gjennomføring av prøven, samt veiledning til vurdering. Både forberedelsesdel og prøvedel er utarbeidet etter modell av eksamen i engelsk våren 2024.

For hvert trinn består terminprøven av:

Forberedelsesdel – bilder, lyttetekster og lesetekster om temaet
Prøvedel – oppgaver i fire kategorier
Lærerveiledning – med tips og ideer til gjennomføring og vurdering

Forberedelsesdel
I forberedelsesdelen vil elevene møte både skjønnlitterære tekster og saktekster, og både skriftlige og multimodale tekster. Forberedelsesdelen på de tre trinnene inneholder noen felles tekster, men hvert trinn har også tekster tilpasset det enkelte trinn, og det er færre tekster på 8, enn på 9., og på 10. Elevene får nødvendig informasjon om selve prøven og gjennomføringen av denne, og gode råd og tips til prøvedagen.

Prøvedel
Oppgavetyper og oppbygning i prøvedelen er tilpasset det enkelte trinn i antall og vanskelighetsgrad, og oppgavene er delt inn i de samme fire kategoriene som i eksamen:

Lytting og lesing – lyttetekster, lesetekster og oppgaver der eleven svarer ved å velge riktig alternativ

Videreformidling – lyttetekst, der eleven skal videreformidle innholdet

Samhandling – meningsutveksling, i form av en chat, der eleven skal ta stilling til og svare på de andre innleggene ved å skrive et eget innlegg

Skriftlig produksjon – en lengre skriveoppgave der elevene velger mellom fire oppgaver
Videreformidling, samhandling og skriftlig produksjon er alle tekstproduksjonsoppgaver, og elevene skal skrive sine tekster i egne dokumenter og laste disse opp i besvarelsen.

Lærerveiledning og vurdering
Som en del av terminprøvene får du lærerveiledning til forberedelsesdelen og prøven, både som informasjon på nettsiden og som pdf-er. Her finner du tips og forslag til forberedelsestiden og arbeidet med tekstene, samt praktisk informasjon til gjennomføring av prøven.
Cappelen Damms terminprøver er til enhver tid oppdatert etter siste eksamen og i samsvar med alle nye krav til vurdering. Nye terminprøver publiseres høst og vår, og kan brukes som heldagsprøve/tentamen.