Digital transformasjon

Ti evner din organisasjon må ha - og tre som du har bruk for

Pernille Kræmmergaard, 2022, Heftet, Bokmål

Akademisk kvarter - en podkast fra Cappelen Damm Akademisk: Hvordan kan bedrifter og organisasjoner raskere nå digital modenhet?

Omtale

Den digitale og teknologiske utviklingen krever nye måter å tenke og lede på, og det er evnen til å tilpasse seg og søke bedre løsninger for medarbeidere, kunder og samfunn som står sentralt – ikke teknologiene i seg selv.

Digital transformasjon – ti evner din organisasjon må ha og tre som du har bruk for beskriver hvordan bedrifter og organisasjoner raskere kan nå digital modenhet og organisere seg for å kunne bruke teknologi til både optimalisering av eksisterende systemer og rutiner, og for radikal innovasjon. Forfatteren tar hele tiden i betraktning kundenes og samfunnets behov i et stadig skiftende konkurranselandskap.

I denne utgivelsen, som er ment som en praktisk anvendelig bok for ledere på alle nivåer, bruker Pernille Kræmmergaard sin lange erfaring fra forskning og praksis, sine teoretiske kunnskaper og ikke minst sin erfaring fra de hundrevis av kurs hun har holdt hos offentlige organisasjoner og private virksomheter.

Boken inneholder mange konkrete eksempler og gir praktiske råd om hva ledere bør være oppmerksomme på når de jobber med digital transformasjon. I forbindelse med boken og rammeverket den presenterer er det utviklet en selvevalueringstest der ledere kan undersøke sin organisasjons evne til digital transformasjon.