Dialogisk foreldresamarbeid i barnehagen

Medvirkning og partnerskap

Tove Ingebrigtsen og Martin Per Samuelsson, 2022, Heftet, Bokmål

Omtale

I Dialogisk foreldresamarbeid i barnehagen presenteres en strategi for å utvikle foreldresamarbeid i barnehagen slik at både foreldre og ansatte kan føle seg inkludert. På bakgrunn av teorien om deliberativt demokrati – ideen om at individer og grupper gjennom dialog sammen skal streve etter å finne felles løsninger på felles utfordringer – presenteres en dialogisk tilnærming til foreldresamarbeidet. Forfatterne forklarer grundig hva dette innebærer, og hvordan barnehageansatte og foreldre kan gå frem for å oppnå en partnerskapsrelasjon i sitt samarbeid.

Boken er skrevet til barnehagelærerstudenter på bachelor- og masternivå. Den henvender seg også til forskere og akademikere innenfor barnehagefeltet og til de i praksisfeltet som ønsker innspill på hvordan foreldresamarbeid kan praktiseres.