Dialog i fag- og yrkesopplæring

Veiledning, relasjonsarbeid og samarbeid

Elin B. Markestad, 2023, Heftet, Bokmål

Omtale

Ønsker du å videreutvikle deg i rollen som veileder?

Denne boken viser deg hvordan du skaper gode dialoger i møte med lærlinger, kandidater eller andre du veileder. Du får en innføring i grunnleggende veiledningsferdigheter og veiledningsverktøy, samt kunnskap om hvordan du kan anvende denne kompetansen i praksis. Boken gir praksisnære eksempler, og hvert kapittel avsluttes med refleksjonsspørsmål.

Å stille gode spørsmål er viktig for refleksjon og læring, men noen ganger kan det være vanskelig å oppdage hva du skal spørre om og på hvilken måte. I boken finner du verktøyet dialogboksen, med over fire hundre spørsmål og eksempler som er utviklet spesielt for deg som arbeider med fag- og yrkesopplæring.

Bokens målgruppe er instruktører og faglige ledere i lærebedrifter, prøvenemnder og de som arbeider med fag- og yrkesopplæring i fylkeskommunen. Boken er også nyttig for yrkesfaglærere i skolen.