Dialog

En filosofisk tilnærming

Hallvard J. Fossheim, 2022, Heftet, Bokmål

Omtale

Dialog er grunnleggende i menneskers liv og samliv. Når dialog forstummer, er det fare på ferde, enten det handler om internasjonale relasjoner eller personlige forhold. Denne boken gir en innføring i dialogens filosofiske historie og om tenkerne som har beskjeftiget seg med dette temaet.

Blant spørsmålene som behandles er:

  • Hva er det filosofiske grunnlaget for dagens dialogforståelse?
  • Hva er forholdet mellom dialog, rasjonalitet og personlig identitet?
  • Hvordan sørger man for god dialog?
Boken er skrevet for alle som er opptatt av dialog og ønsker en mer faglig forståelse av dette båndet mellom mennesker.