Demos Unibok (LK20)

Demos (LK20)

Digital lærebok politikk og menneskerettigheter Vg2/Vg3

Hanne Elisabeth Hovden, Carl Henrik Knutsen og Eva Kosberg, 2022, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Demos Unibok (LK20) er den digitale utgaven av læreboka til politikk og menneskerettigheter til læreplanen i LK20. Formatet er brukervennlig og har gode verktøy som støtte for elevenes leseforståelse.

Med læreverket Demos får elevene en spennende og aktuell innføring i statsvitenskapelig forskning. Demos diskuterer demokratiets kjennetegn, forutsetninger og utfordringer og presenterer og diskuterer nyere statsvitenskapelig forskning på demokrati og truslene mot demokratiet. Demos viser ulike modeller og kanaler for medborgerskap. Læreverket utforsker problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling og internasjonalt, politisk samarbeid om miljø og klima, verdiskaping, fattigdom og fordeling.Metodebruk, skriving og faglige, utforskende samtaler som er relevant for elevenes arbeid med faget får tydelig plass. Demos utfordrer elevene til å bruke fagstoffet, reflektere og diskutere muntlig og skriftlig.

Til læreverket følger det også supplerende digitale ressurser for elev og lærer med aktuelle oppgaver og fordypning, www.demos.cdu.no på.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig og lett å lese – også på mobil og uten nettilgang dersom man har lastet ned boka. Gode studieverktøy og nyttige funksjoner gjør at eleven kan jobbe aktivt under lesingen og slik at leseforståelsen øker. Digital ordbok på norsk bokmål og nynorsk er integrert og oppslagene vises i lesevinduet. En svært god søkefunksjon gjør alt lærestoffet lett tilgjengelig, og elevene kan skrive notater, markere i teksten og skrive ut og arbeide videre med notatene i for eksempel OneNote. Tekst-til-tale-funksjonen har god kvalitet og høy pedagogisk verdi for lesesvake elever.

Når du har lisens til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.
Les mer om Unibok på www.unibok.no. Les mer om læreverket Demos til fagfornyelsen på cdu.no/vgs.