Demos (LK20)

Demos (LK20)

Lærebok i politikk og menneskerettigheter vg2/vg3

Hanne Elisabeth Hovden, Carl Henrik Knutsen og Eva Kosberg, 2022, Heftet, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen
939,–
Nytt opplag 12.08.2024

Omtale

Demos er et faglig solid og gjennomarbeidet læreverk til programfaget politikk og menneskerettigheter (LK20) i videregående skole. Med læreverket Demos får elevene en spennende og aktuell innføring i statsvitenskapelig forskning.

Demos diskuterer demokratiets kjennetegn, forutsetninger og utfordringer. Hvilke trusler står demokratiet overfor? Hvilke forutsetninger må være på plass for å bygge et solid demokrati som tar vare på menneskerettighetene? Hva kan vi selv gjøre for å styrke og bevare demokratiet, og hvilke faresignaler skal vi se opp for? Demos presenterer og diskuterer nyere statsvitenskapelig forskning på demokrati og truslene mot demokratiet.

Faget politikk og menneskerettigheter skal bidra til å styrke bevisstheten om vår rolle som medborgere og hvordan aktører kan påvirke politiske beslutningsprosesser. Demos viser ulike modeller og kanaler for medborgerskap. Læreverket utforsker problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling og internasjonalt, politisk samarbeid om miljø og klima, verdiskaping, fattigdom og fordeling.

Læreverket Demos har en ryddig struktur som oppmuntrer til faglig fordypning. Metodebruk, skriving og faglige, utforskende samtaler som er relevant for elevenes arbeid med faget får tydelig plass. Demos utfordrer elevene til å bruke fagstoffet, reflektere og diskutere muntlig og skriftlig.

Demos Elevnettsted har rikelig med innhold for mer fordypning og utforskning. Oppgavetypene variere fra enkle repetisjonsoppgaver til læringsstier som fokuserer på å utvikle elevenes kildekritiske sans og dybdeforståelse. Elevene kan lagre besvarelsene sine på nettstedet og er gratis å bruke. Demos Lærernettsted inneholder ressurser til planlegging, undervisning, tverrfaglig arbeid og vurdering. Lærer kan legge inn egne oppgaver, følge elevenes progresjon på nettstedet og kommentere besvarelsene i læringsstiene.

Læreboka Demos finnes også i digitale utgaver som Brettbok og Unibok.

Forfatterne har lang undervisningserfaring og solid faglig kompetanse.