Demokratisk medborgerskap

– En pedagogisk tilnærming

Janicke Heldal, 2023, Heftet, Bokmål

Omtale

Denne boka handler om demokratisk medborgerskap og om hvordan begrepet kan forstås med en pedagogisk tilnærming. Forfatteren presenterer demokratibegrepet historisk og filosofisk, og knytter det til moderne demokratiteori og borgerbegrepet.

Heldal kobler også demokrati og medborgerskap til kritisk pedagogikk og læringsteori, og viser at begrepene bør ses i sammenheng med deltagelse i den politiske offentligheten. Forfatteren mener at en av skolens største utfordringer er den kunnskapspolitiske dreiningen mot stadig mer nyliberal styring. Dette svekker skolens demokratiske danningsmandat og får konsekvenser for lærere og elever.

Boka er for studenter i pedagogikk og samfunnsvitenskapelige fag, lærer- og lektorstudenter, lærere, forskere og andre som er interessert i skolens rolle som demokratisk danningsinstitusjon.